Taiwan

LITA HEADQUARTER

Address: Taipei City

Tel: 886-2-2571-8000

Fax: 886-2-2571-8000

Email: info@lita.com.vn

TAICHUNG branch office

Address: Taichung city -Taiwan

Tel: +886-4-412-8800

Fax: +886-4-412-8800

Email: info@lita.com.vn

Tao Yuan Branch Office

Address: Taoyuan city-Taiwan

Tel: 886-3-3932667

Fax: 886-3-3932667

Email: info@lita.com.vn

Kaohsiungbranch office

Address: Kaohsiung city

Tel: 886-7-8027580

Fax: 886-7-8027580

Email: info@lita.com.vn

Asia

Hongkong branch office

Address: HONGKONG

Tel: 852-2750-1738

Fax: 852-2750-1738

Email: info@lita.com.vn

Cambodia branch office

Address: Pronphenh city

Tel: 855-23-995218

Fax: 855-23-995218

Email: info@lita.com.vn

Bangkok branch office

Address: Bangkok city

Tel: 66-2-2468476

Fax: 66-2-2468476

Email: info@lita.com.vn

Valex Logistics Co., Ltd

Address: Gangseo-gu,Seoul,Korea

Tel: 02-2666-3871

Fax: 02-2666-3871

Email: info@lita.com.vn

China

Shen Zhen branch office

Address: Shen Zhen city

Tel: 86-75583324316

Fax: 86-75583324316

Email: info@lita.com.vn

Zhu Hai branch office

Address: Zhu Hai city

Tel: 86-756-8870268

Fax: 86-756-8870268

Email: info@lita.com.vn

Guangzhou branch office

Address: Huang Tian city

Tel: 86-755-27303691

Fax: 86-755-27303691

Email: info@lita.com.vn

Shang Hai branch office

Address: SHANG HAI CITY

Tel: 86-21-54479163

Fax: 86-21-54479163

Email: info@lita.com.vn

DONGGUAN branch office

Address: Dongguan city

Tel: 86-7692491540

Fax: 86-7692491540

Email: info@lita.com.vn

Guangzhou branch office

Address: Guangzhou city

Tel: 86-20-36606209

Fax: 86-20-36606209

Email: info@lita.com.vn

LITACO SERVICES