Đài Loan

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Thành Phố Đài Bắc

Điện thoại: 886-2-2571-8000

Fax: 886-2-2571-8000

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại ĐÀI TRUNG

Địa chỉ: Thành phố Đài Trung

Điện thoại: +886-4-412-8800

Fax: +886-4-412-8800

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Đào Viên

Địa chỉ: Thành phố Đào Viên

Điện thoại: 886-3-3932667

Fax: 886-3-3932667

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Cao Hùng

Địa chỉ: Thành phố Cao Hùng

Điện thoại: 886-7-8027580

Fax: 886-7-8027580

Email: info@lita.com.vn

Châu Á

Chi nhánh tại HONGKONG

Địa chỉ: HONGKONG

Điện thoại: 852-2750-1738

Fax: 852-2750-1738

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Campuchia

Địa chỉ: Thành phố Pronphenh

Điện thoại: 855-23-995218

Fax: 855-23-995218

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Bangkok

Địa chỉ: Thành phố Bangkok

Điện thoại: 66-2-2468476

Fax: 66-2-2468476

Email: info@lita.com.vn

Valex Logistics Co., Ltd

Địa chỉ: Gangseo-gu,Seoul,Korea

Điện thoại: 02-2666-3871

Fax: 02-2666-3871

Email: info@lita.com.vn

Trung Quốc

Chi nhánh tại SHENZHEN

Địa chỉ: Thành phố Thẩm Quyến

Điện thoại: 86-75583324316

Fax: 86-75583324316

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Châu Hải

Địa chỉ: Thành phố Châu Hải

Điện thoại: 86-756-8870268

Fax: 86-756-8870268

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Hoàng Thiên

Địa chỉ: Thành phố Hoàng Thiên

Điện thoại: 86-755-27303691

Fax: 86-755-27303691

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Thượng Hải

Địa chỉ: Thành phố Thượng Hải

Điện thoại: 86-21-54479163

Fax: 86-21-54479163

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Đông Quảng

Địa chỉ: Thành phố Đông Quảng

Điện thoại: 86-7692491540

Fax: 86-7692491540

Email: info@lita.com.vn

Chi nhánh tại Quảng Châu

Địa chỉ: Thành phố Quảng Châu

Điện thoại: 86-20-36606209

Fax: 86-20-36606209

Email: info@lita.com.vn