DỊCH VỤ PHỤ TRỢ

Litaco giúp tinh giản chuỗi cung ứng của doanh nghiệp với hàng loạt các dịch vụ phụ trợ, giúp tối đa hóa giá trị gia tăng cho chuỗi cung ứng của quý khách, từ khâu nguyên liệu thô cho tới thành phẩm. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc trên hệ thống tự động với các dịch vụ phân phối, dán nhãn, đóng gói, lưu kho, quản lý nhà cung cấp và hàng tồn kho. Công nghệ tiên tiến là chìa khóa của chất lượng dịch vụ vượt trội mà chúng tôi mang lại. Chúng tôi hỗ trợ quý khách luôn bắt kịp với xu hướng vận động nhanh nhạy của thế giới, bằng các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng end-to-end xuyên suốt quy trình, với tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác - an toàn - rõ ràng - tin cậy, nhằm giúp khách hang có thể tập trung hơn vào năng lực kinh doanh cốt lõi và luôn sẵn sàng đối mặt với những biến động cung - cầu của thị trường.

  • Warehousing

  • Distribution

  • Packaging & Labelling

Vận chuyển litaco