Tháng 5, điểm tên 2 thị trường tăng trưởng vượt bậc trong xuất khẩu quế

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong tháng 5 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 11.176 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31,1 triệu USD, so với tháng 4 lượng xuất khẩu tăng 75,0%, kim ngạch tăng 63,4%. Ấn Độ, Bangladesh và Hoa Kỳ là 3 thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam lần lượt đạt 4.514 tấn, 1.693 tấn và 1.043 tấn.

xuất khẩu quế
Tháng 5, điểm tên 2 thị trường tăng trưởng vượt bậc trong xuất khẩu quế

Đáng chú ý, xuất khẩu quế sang một số thị trường trong tháng có sự tăng đột biến như: Indonesia tăng 600%, Trung Quốc tăng 513,6%… Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng 5 bao gồm: Prosi Thăng Long đạt 1.833 tấn; Tuấn Minh đạt 713 tấn; Gia vị Sơn Hà đạt 566 tấn; Huy Chúc M & M đạt 562 tấn và Olam Việt Nam đạt 457 tấn.

Tính chung, 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 33.528 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 96,3 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu giảm 1,1% và kim ngạch giảm 4,4%.

Các doanh nghiệp xuất khẩu quế hàng đầu bao gồm: Prosi Thăng Long đạt 4.581 tấn, chiếm 13,7% thị phần; Gia vị Sơn Hà đạt 2.288 tấn, chiếm 6,8%; Tuấn Minh đạt 1.713 tấn, chiếm 5,1%; Olam Việt Nam đạt 1.583 tấn, chiếm 4,7% và Senspices Việt Nam đạt 1.521 tấn, chiếm 4,5%.

Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm: Ấn Độ đạt 10.646 tấn; Hoa Kỳ đạt 4.180 tấn và Bangladesh đạt 3.735 tấn…

Nguồn: congthuong.vn