Theo phản ánh của công dân, Công ty TNHH Bao bì Hải Ngọc Hà có nhập 14 container mặt hàng dây chuyền sản xuất cũ có dấu hiệu không đủ tiêu chuẩn theo quy định vào Việt Nam.

Ngày 22/5/2024, Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ Hải Phòng đã bàn giao lô hàng, chuyển đến Chi cục Hải quan Bắc Ninh để thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Để làm rõ thông tin phản ánh nêu trên, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ, đặt lịch làm việc với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, kết quả kiểm tra, hiện trạng… của lô hàng nêu trên.

Thừa lệnh Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh ký Công văn số 1123/HQBN-VP ngày 19/6/2024 về việc thông tin hàng nhập khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh nhận được đề nghị về việc xác minh thông tin Công ty TNHH Bao bì Hải Ngọc Hà nhập hàng có dấu hiệu không đủ tiêu chuẩn vào Việt Nam.

Tuy nhiên, Công văn số 1123 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ cho biết: “Hiện tại, lô hàng đang được tiến hành thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp, công ty có vi phạm pháp luật, cơ quan hải quan sẽ xử lý theo đúng quy định”.

Ngay sau đó, phóng viên Báo Thanh tra đề nghị phía Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp làm việc để làm rõ thông tin phản ánh của bạn đọc về dấu hiệu nhập khẩu hàng hoá không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Công ty TNHH Bao bì Hải Ngọc Hà, tránh trả lời chung chung như trên.

Thừa lệnh Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ký Công văn số 1155/HQBN-VP ngày 25/6/2024 về việc thông tin hàng nhập khẩu.

Qua đó, tiếp theo Công văn số 1123/HQBN-VP ngày 19/6/2024, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh bổ sung thông tin hàng hoá nhập khẩu.

Cụ thể, ngày 8/5/2024, Công ty TNHH Bao bì Hải Ngọc Hà (mst: 230026399) đã đăng ký nhập khẩu hàng hoá theo Tờ khai hải quan số 106262747840 ngày 8/5/2024, tờ khai có 13 mục hàng, thuộc luồng vàng (kiểm tra hồ sơ) tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh.

Vào thời điểm đăng ký tờ khai, công chức kiểm tra hồ sơ chứng từ do công ty khai báo và phát hiện công ty vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, cụ thể khai báo nhập khẩu hàng hoá quá hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu nhập. Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin: “Đồng thời, nghi ngờ mục hàng số 8 công ty khai báo không đúng năm sản xuất, Chi cục đã chuyển luồng để kiểm tra hàng hoá”.

Ngày 24/5/2024, Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá theo tỷ lệ 10% bằng phương pháp thủ công (mục hàng số 8), kết quả hàng hoá nhập khẩu phù hợp khai báo, chờ kết quả giám định đủ điều kiện nhập khẩu để thông quan hàng hoá.

Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã cho phép công ty mang hàng về bảo quản và chờ kết quả giám định trong thời hạn 30 ngày theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 7/6/2024, Chi cục Hải quan Bắc Ninh nhận được văn bản của đơn vị giám định về việc thay đổi tiến độ giám định, chậm trả kết quả chứng thư giám định 30 ngày, kể từ ngày ký văn bản.

Hiện tại, Chi cục Hải quan Bắc Ninh đang tiếp tục tiến hành thủ tục hải quan đối với lô hàng trên.

Qua nghiên cứu nội dung tại Công văn số 1155/HQBN-VP ngày 25/6/2024 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu, quy định của ngành Hải quan và pháp luật, chúng tôi nhận thấy một số nội dung cần tiếp tục phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan để làm rõ.