Quy định chung

1. Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Khi truy cập trang web hoặc sử dụng nội dung, dịch vụ trên trang web, mặc nhiên đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng này.

Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập trang web và/hoặc sử dụng những nội dung, dịch vụ của chúng tôi.

2. Chính sách thanh toán

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.

3. Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển sẽ được công ty áp dụng theo từng trường hợp hoặc hợp đồng cụ thể.

4. Chính sách đổi trả - bảo hành

Mọi trường hợp đổi trả hoặc bảo hành, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty để làm thủ tục.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

5. Hướng dẫn mua hàng

Vui lòng gọi số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin, nhân sự chuyên trách của chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ quý khách.