Lịch sử hình thành

Litaco Express đươc thành lập vào năm 2002, chúng tôi là một thành viên đứng đầu trong lĩnh vực Chuyển Phát Nhanh Việt nam.

Cùng với ước mơ xây dựng một doanh nghiệp Việt, có thể cung cấp - phát triển dịch vụ Express - Logistics toàn cầu - tin cậy, dựa trên “chất lượng dịch vụ - con người và công nghệ” cùng niềm đam mê với nghành logistics. Và Lita Logistics đã được phát triển vào năm 2020 với văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.