Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, công ty và nội dung yêu cầu dịch vụ của khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần người dùng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm hoặc yêu cầu dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để: liên hệ xác nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ hoặc khuyến mãi, gởi các thông báo, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ bảo trì bảo hành, hoặc cung cấp cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền khi có yêu cầu theo đúng luật định.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích khác hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ ban quản trị hoặc từ chính người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Người hoặc tổ chức tiếp cận, quản lý thông tin

Đơn vị quản lý thông tin: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Chuyển phát nhanh Li Ta.
Địa chỉ: 179 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (848) 28-38477122.

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng bao gồm: Nhân viên của công ty và các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Chỉnh sửa thông tin và giải quyết khiếu nại

Người có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website.

Người có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.