Đồng Nai: Xuất khẩu nhóm hàng xơ, sợi tháng 6/2021 tăng mạnh

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 52 triệu USD (chiếm 34% KNXK xơ, sợi dệt các loại của tỉnh), tăng 44,4% so với cùng kỳ.

Đồng Nai: Xuất khẩu nhóm hàng xơ, sợi tháng 6/2021 tăng mạnh
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu chủ yếu khác của tỉnh đối với mặt hàng này cũng đạt kim ngạch tăng ấn tượng so với cùng kỳ, như: Hàn Quốc (21 triệu USD, tăng 110%); Bangladesh (15 triệu USD, tăng 328%); Thổ Nhĩ Kỳ (9 triệu USD, tăng 66,7%).

KNXK mặt hàng xơ, sợi dệt các loại theo lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 866 triệu USD (chiếm 7,5% KNXK của tỉnh), tăng 69,7% so với cùng kỳ. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh đối với mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm vẫn là: Trung Quốc (301 triệu USD, chiếm 34,8%, tăng 45,4% so với cùng kỳ); Hàn Quốc (118 triệu USD, chiếm 13,6%, tăng 63,9%); Bangladesh (65 triệu USD, chiếm 7,5%, tăng 242%); Thổ Nhĩ Kỳ (48 triệu USD, chiếm 5,5%, tăng 50%).

L.N